Φωτοβολταϊκοί σταθμοί μικρής κλίμακας < 1ΜWp

H dienergia, οπως προαναφέραμε, ειδικέυεται στην κατασκευή όλου του φάσματος ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Έχει επιτυχώς παραδώσει, άλλοτε “με το κλειδί στο χέρι” και άλλοτε αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την κατασκευή, πλήθος φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής κλίμακας σε στέγες, δώματα και αγρούς όπως :

  • Αυτόνομα φ/β έργα
  • Φ/β έργα ενεργειακού συμψηφισμού, “net meetering”
  • Οικιακά φ/β έργα
  • Φ/β έργα ισχύος 20 KWp, 50 KWp, 80 KWp, 100 KWp, 150 KWp και 500KWp