Κτιριακές Εφαρμογές

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων για υψηλή ενεργειακή απόδοση επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τα συστήματα ποικίλουν ως προς την μορφή, τον χειρισμό, τον τρόπο εγκατάστασης και τον απαιτούμενο χώρο. Επιπλέον συνυπολογίζονται και παράμετροι όπως η προσβασιμότητα, η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ασφάλεια, η αισθητική και η μείωση του κόστους της εγκατάστασης.
Η dienergia, έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα τον ηλεκτρολογικών εφαρμογών αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε γραφεία, καταστήματα και νέες κατοικίες ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υφισταμένων κτιρίων. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και προτείνονται εξατομικευμένες λύσεις ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.
Οι άνθρωποι της dienergia έχουν την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να εγγυώνται ένα άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, οικονομία και άψογη αισθητική. Μετά το πέρας των εργασιών, παρέχεται στους πελάτες τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένο after sales service.

Συγκεκριμένα στις κτιριακές ηλεκτρολογικές εφαρμογές η dienergia αναλαμβάνει:

  • Κατανόηση των αναγκών του πελάτη και ενημέρωσή τους
  • Μελέτη και σχεδιάση ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Προμήθεια υλικών
  • Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έλεγχος και μετρήσεις
  • Υποστήριξη του χρήστη μετά την παράδοση
  • Συντήρηση της εγκατάστασης