Έτος κατασκευής: 2012

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

χαμηλής και μέσης τάσης