Έτος κατασκευής: 2011

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

χαμηλής και μέσης τάσης