Έτος κατασκευής: 2015

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

μέσης και χαμηλής τάσης