Ιδιοκτήτης:
EVGRAN S.A.”

Ανάδοχος:
DIENERGIA LTD

Έτος κατασκευής:
2009