Έτος κατασκευής: 2012

Εργασίες: Πολιτικού Μηχανικού,

Ηλεκτρολογικη εγκατάσταση