Έτος κατασκευής : 2009

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση : Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΝΧ