Έτος κατασκευής : 2011

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής και μέσης τάσης