Έτος κατασκευής: 2018

Τοποθεσία : Χαλκιδική

Εγκατάσταση: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής και μέσης τάσης