`Ετος κατασκευής: 2018

Eργασίες: Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογική και Ηλεκτρολογική    εγκατάσταση