Ο πρώτος φ/β σταθμός της Ελλάδας

με μέγιστη τάση λειτουργίας 1500 Vdc

Έτος κατασκευής: 2018

Eργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

χαμηλής και μέσης τάσης