Έτος κατασκευής : 2017

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση : Ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής και μέσης τάσης