Έτος κατασκευής: 2019

Eργασίες: ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης,
έργα πολιτικού μηχανικού