Έτος κατασκευής: 2007

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση : Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση