Έτος κατασκευής: 2010

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

χαμηλής και μέσης τάσης