Έτος κατασκευής:
2022

Eργασίες:
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης,
έργα πολιτικού μηχανικού