Έτος κατασκευής: 2020

Eργασίες: ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης,
έργα πολιτικού μηχανικού