Έτος κατασκευής: 2012

Εργασίες: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

μέσης και χαμηλής τάσης