Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο ισχύος 0,5 MWp

Έτος κατασκευής: 2016

Τοποθεσία : Δράμα

Εγκατάσταση:Ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής και μέσης τάσης