Έτος κατασκευής:
2021

Eργασίες:
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης