Έτος κατασκευής : 2012

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση : Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΝΧ