Ανάδοχος:
DIENERGIA A.E

Ολοκληρωμένο έργο:
-Μελέτη
-Παροχή υλικών
-Εγκατάσταση

Έτος κατασκευής:
2011