Οι εγκαταστάσεις &
η ομάδα μας

Η dienergia εδρεύει στην ανατολική Θεσσαλονίκη και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, διαθέτοντας ιδιόκτητες αποθήκες, στόλο οχημάτων, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονα όργανα ελέγχου και διακρίβωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας καταμερίζονται στα τμήματα Πωλήσεων, Μελετών, Κατασκευών, Συντήρησης και Βλαβοληψίας.

  • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι και Πολιτικοί Μηχανικοί εγγυώνται την βέλτιστη επιστημονική λύση για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.
  • Εξειδικευμένο συνεργείο από επιλεγμένους ηλεκτρολόγους, τεχνίτες και εργοδηγούς εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου τηρώντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου.
  • Εξωτερικοί συνεργάτες (Νομικοί, Οικονομολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί) διασφαλίζουν τη συνεχή υποστήριξη σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων διαδικασιών.
  • Επιστημονικά καταρτισμένοι μηχανικοί και τεχνικοί με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κατασκευών διαχειρίζονται την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της προληπτικής συντήρησης και την άμεση αποκατάσταση βλάβης εφόσον διαπιστωθεί.

Όραμα και επιδίωξη μας, είναι να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για κάθε επενδυτή ηλεκτρολογικών και ενεργειακών εφαρμογών στην χώρα μας.