Το όραμα & ο στόχος μας

Πάγια πολιτική της dienergia, από το έτος ίδρυσης της μέχρι σήμερα, αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της σε όλο το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει, ενώ το κάθε έργο αντιμετωπίζεται από εμάς με πλήρη συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό ανεξαρτήτως του ύψους επένδυσης του.
Ωστόσο τo αντικείμενο μας δεν σταματάει με την παράδοση του έργου. Κύριο μέλημα μας, είναι να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους πελάτες μας παρέχοντας after sales service και αμέριστη τεχνική υποστήριξη και μετά το πέρας του.
Καθώς η ενασχόληση μας με το αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, πιστεύουμε πως έτσι συνεισφέρουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.
Επίσης προτεραιότητα για εμάς έχει η ασφάλεια τόσο του προσωπικού και των ιδιοκτητών-χρηστών κάθε εγκατάστασης όσο και του εξοπλισμού.
Γι’ αυτό και σε κάθε έργο εφαρμόζονται πάντα τα ισχύοντα πρότυπα, οι κανονισμοί ασφαλείας και χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Όραμα και επιδίωξη μας, είναι να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για κάθε επενδυτή ηλεκτρολογικών και ενεργειακών εφαρμογών στην χώρα μας.