μαργαρίτι Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ηλεκτρολογικές ΕφαρμογέςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας Βιομηχανικές Εφαρμογές Κτιριακές Εφαρμογές KNX Έξυπνο σπίτι Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις Στον τομέα τον Φωτοβολταϊκών η dienergia ειδικέυεται στην κατασκευή όλου του φάσματος ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Έχει επιτυχώς κατασκευάσει πάνω από 160ΜWp στην Ελλάδα κα το εξωτερικό καθώς έχει εγκαταστήσει τον πρώτο ΦΒ Σταθμό με μέγιστη τάση λειτουργίας 1500V στην Ελλάδα. Πιο [...]
Περισσότερα

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Ηλεκτρολογικές ΕφαρμογέςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας Βιομηχανικές Εφαρμογές Κτιριακές Εφαρμογές KNX Έξυπνο σπίτι Βιομηχανικές Εφαρμογές Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι υψηλές και προϋποθέτουν εφαρμογές συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση και την [...]
Περισσότερα

Κτιριακές Εφαρμογές

Ηλεκτρολογικές ΕφαρμογέςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας Βιομηχανικές Εφαρμογές Κτιριακές Εφαρμογές KNX Έξυπνο σπίτι Κτιριακές Εφαρμογές Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων για υψηλή ενεργειακή απόδοση επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τα συστήματα ποικίλουν ως προς την μορφή, τον χειρισμό, τον τρόπο εγκατάστασης και τον απαιτούμενο χώρο. Επιπλέον συνυπολογίζονται και παράμετροι όπως η προσβασιμότητα, η λειτουργικότητα, [...]
Περισσότερα

KNX Έξυπνο σπίτι

Ηλεκτρολογικές ΕφαρμογέςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας Βιομηχανικές Εφαρμογές Κτιριακές Εφαρμογές KNX Έξυπνο σπίτι KNX Έξυπνο σπίτι Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιτάσσει πλέον μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Η ανάγκη για ευελιξία στη διαχείριση του φωτισμού, του κλιματισμού και των συστημάτων πρόσβασης πολλαπλασιάζεται τόσο σε κατοικίες, όσο και σε κτίρια [...]
Περισσότερα