Επίβλεψη έργων

ΥπηρεσίεςΣυντήρηση έργων Επίβλεψη έργων Επίβλεψη έργων Το κομμάτι της επίβλεψης ενός έργου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του. Η dienergia προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης Η/Μ έργων και φωτοβολταϊκών σταθμών και διασφαλίζει την ολοκλήρωσή τους μέσα στα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά πλαίσια που έχουν τεθεί από τον πελάτη. Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στην διεκπεραίωση σύνθετων και απαιτητικών [...]
Περισσότερα

Συντήρηση έργων

ΥπηρεσίεςΣυντήρηση έργων Επίβλεψη έργων Συντήρηση έργων Καθώς είναι γνωστό , η ολοκλήρωση ενός έργου δε σταματά στην υλοποίησή του, αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτήν ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η dienergia προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Φωτοβολταϊκών σταθμών διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Για [...]
Περισσότερα